User Jelena Ljubinkovic

Jelena Ljubinkovic

Content Map

Content

content(s) shown

1-1 (1)

PALVILLE APARTMENTS

Nejavljanje na telefon

Rado bih napisala kako mi je bilo da sam imala prilike da ih posetim. Ali posto se danima ne javljaju na kontakt telefon koji su ostavili na sajtu Kupoman. rs nisam u prilici da iskoristim kupon.

Statistics