Ocena

Mesto Besplatan unos

Naziv
DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ INSTITUT ZA MEDICINU RADA I RADIOLOŠKU ZAŠTITU
Kontakt
TFL +381 (011) 361 5079
TFL +381 (011) 340 0900
Internet
Socijalne mreže

Ključne reči

Internet

rada, odeljenje, institut, bolesti, medicinu, medicine, centar, radu, srbije, zaštitu, oblasti, radnika, profesionalne, radne, pravilnik, rizika, zdravlje, dragomir, godine, delatnost, vezi, radom, sposobnosti, jonizujućeg, zračenja, simpozijuma, radiološku, karajović”, instituta, ustanova, beogradu, toksikologije, nalazimo, odluka, osnivanju, zakono, bezbednosti, zdravlju, proceni, radnom, mestu, prethodnim, periodičnim, pregledima, upitnici, prethodne, periodicne, preglede, prezentacije, bezbednost, zdravstvenih, srpsko, lekarsko, društvo, nastavna, kolaborativni, svetske, zdravstvene, medicinskog, fakulteta, univerziteta, zdravlja, katedre, zaštite, koja, jedinica, ekologiju, fiziologiju, toksikologiju, ocenu, ergospecijalističku, nejonizujućeg, stanovništva, okviru, prevencija, profesionalnih, povreda, naučnoistraživački, obrazovanje, štetnosti, usavršavanje, simptomi, međunarodnih, početna, strana, karajović, dobrodošli, zvaničnu, prezentaciju, najviša, stručna, naučna, republici, organizacije, baza, sedište, republičke, stručne, komisije, koju, obrazuje, ministarstvo, sekcije, srpskog, lekarskog, društva, osnovan, klinički, medicinskom, fakultetu, sastavni, interne, prerasta, predvodeći, tradiciju, jugoslaviji, počinje, tridesetih, godina, prošlog, veka, organizaciona, kliničkog, centra, aprila, odlukom, vlade, postaje, samostalna, imenom, organizacionih, razvoj, stručnometodološku, biostatistiku, medicinsku, dokumentaciju, profesionalnu, specijalizovanih, laboratorija, polikliničku, dijagnostiku, profesionalna, respiratorna, oboljenja, ostale, prvo, drugo, ispitivanje, funkcije, kardiorespiratornog, sistema, privremene, nesposobnosti, druga, veštačenja, medicinska, ispitivanja, radijacionih, oštećenja, dozimetriju, radioekologiju, osnovni, zadaci, referentna, zdravstvenu, radnoaktivnog, primeni, zdravstvu, zdravstvena, koje, sprovodi, dijagnostika, terapija, rehabilitacija, izrada, doktrinarnih, stavova, metodologija, zaštita, profesionalno, izloženog, edukacija, srodnih, disciplina, osnovne, aktivnosti, analizom, identifikacijom, zahteva, merenjima, hemijskih, fizičkih, bioloških, radnoj, sredini, procenom, predlogom, preventivnih, mera, radi, snižavanja, radnim, mestima, postoje, klinička, ambulantna, stacionarna, obrada, obolelih, ocena, odgovarajuće, radno, mesto, preko, kojoj, obavlja, redovna, nastava, studente, poslediplomsko, medicini, specijalizacija, subspecijalizacija, magisterijumi, doktorati, kliničke, radiološke, procene, koga, proučava, dejstvo, ekspoziciji, olovu, živi, azbestu, slobodnom, silicijum, dioksidu, rani, znaci, usled, dugotrajne, ekspozicije, organski, rastvarači, aluminijum, oštećenje, sluha, leđima, neuropsihički, stres, smenski, videoterminalima, reproduktivni, efekti, “sindrom, bolesnih, zgrada”, profesionalni, organizacija, domaćih, kongresa, pneumokonioza, drugih, plućnih, međunarodna, saradnja, zajednice, organizaciji, osam, kurseva, zemlje, razvoju, formiranjem, balkanskog, udruženja, saradnjom, stručnjacima, institucijama, sveta, simsoft, intro, skip, flash