GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO: DOM ZA STARA LICA - Vojvođanski bulevar 1, 26101 Pančevo, Srbija

GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO

DOM ZA STARA LICA

Bili ste ovde?

Napišite recenziju Dodajte fotografiju/e

Korisnici mogu izneti svoja mišljenja pisanjem recenzija i/ili dodavanjem fotografija

Svojim utiscima i zapažanjima pomažu svim posetiocima - šta na pojedinim mestima mogu da očekuju, da li su vredna njihove pažnje, kao i koje su dobre ali i koje stvari mogu da se poprave na tim mestima

Iznesenim mišljenjima vlasnicima mesta i biznisa omogućavaju da se direktno informišu o tome šta posetioci, kupci, kao i gosti - stvarno misle o njihovim mestima i kako mogu da unaprede svoje usluge

Mesto

Kontakt
TFL +381 (013) 310 111
TFL +381 (013) 331 050
Internet
Ostale lokacije
  1. #1 26000 Pančevo Karađorđeva
  2. #2 26000 Pančevo Maksima Gorkog
  3. #3 26000 Pančevo Josifa Marinkovića 1.23km
  4. Sve GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO lokacije (4)
Podeli Ugradi dodatak Netačne informacije

Fotografije

Prikazana fotografija/e

1-1 (1)

  1. objavljeno pre 23 meseca/i

Ključne reči

klub, centar, starih, galerija, klubovi, naslovna, aktivnosti, aktuelno, dodatne, usluge, kontakt, gerontolo�ki, pan�evo, ustanove, sme�taj, menad�ment, stara, lica, korisnika, koja, koje, ustanova, socijalne, doma, godina, odrasla, pomo�, samo, josifa, maksima, gorkog, koji, odnosno, centra, usluga, gerontolo�kog, korisnike, kroz, obuhvata, negu, svoje, skladu, okviru, osnovu, kulturno, prema, dru�enje, ishranu, higijenu, organizuje, kuhinje, zdravstvene, socijalni, potrebe, nazad, picture, gallery, creator, visuallightboxcom, za�tite, godine, licima, tako, kada, bilo, pitanja, kluba, program, stare, trebalo, bude, uvek, blagostanja, �ivot, �oveka, pogodnost, zbrinjavanje, na�em, na�u, ustanovu, statusom, korisnicima, rada, vi�e, nego, na�e, zadaci, funkcioni�e, svojoj, mentalno, svojih, sposobnosti, socijalno, organizovanje, zabavnih, radnih, kapaciteta, bila, ku�i, starim, drugim, nisu, stanju, sama, priredbe, klubovima, li�nu, ovim, prostor, uslovi, centru, bulevar, objekta, izuzetno, restoran, namenjen, �etiri, kojima, ku�e, imaju, boravak, marinkovi�a, radni, korisnik, mogu�nosti, �ivota, kvaliteta, osobe, osoba, img_, galerijaklub, dnevni, tokom, obezbe�uje, jezgro, centri, za�tita, pru�anje, servisnih, kuhinja, savremeno, sastoji, nalaze, prostorije, kratak, istorijat, penzijsko, invalidskog, osiguranja, vojvodine, pan�eva, napravili, finasiranja, izgradnje, buduceg, ideja, ostvarena, primio, prve, prevazi�av�i, ve�inu, te�ko�a, pratile, njegovu, izgradnju, skepsu, predrasude, prisutne, na�oj, sredini, ovakav, zbrinjavanja, pitanju, domski, shva�en, mugo�nost, ostarelim, obezbedi, odre�en, nivo, sigurnosti, dostojan, odre�ena, dru�tvenog, standarda, iste, okrilje, stavljeni, odraslih, gradu, postoje, proteklih, petnaest, pro�lo, preko, hiljadu, mnogi, izbeglice, perioda, predstavljali, ukupno, sme�tenih, integrisali, ostalim, regulisali, dr�avljanstvo, penzija, druga, imovinskopravna, postali, �ravnopravni�, �lanovi, domskog, kolektiva, decembru, obele�ili, mali, jubilej, osnivanja, zadovoljstvom, mo�emo, konstatujemo, rezultati, proteklom, periodu, zadovoljavaju�i, obzirom, te�ko�e, dru�tvenom, politi�kom, �ivotu, zemlje, neminovno, odrazile, poslovanje, osnovni, socijalnozdravstvene, bavi, sme�tajem, zbrinjavanjem, pru�anjem, institucionalne, vaninstitucionalne, odlukom, mre�i, finansira, republika, institucionalna, obavlja, delatnosti, o�uvana, pokretna, odosno, op�tih, psihofizi�kih, razvrstana, kategoriju, nezavisnih, poluzavisnih, za�titnih, zdravstveno, higijenskih, stambenih, rekreativnih, okupacionih, kapacitet, mesta, slu�benom, glasniku, iskori��enost, vaninstitucionalna, delatnost, slu�ba, narodna, po�etka, ovaj, odraslim, iznemoglim, invalidnim, hroni�no, obolelim, materijalno, nedeovoljno, obezbe�enim, sebi, staraju, dnevna, na�a, pru�a, socijalnu, integraciju, organizaciju, izleta, stanu, �isto�u, stana, nabavku, potrebi, vidom, obuhva�eno, poslovni, koncipirana, moderno, gra�enog, normativima, ispunjeni, bavljenje, delatno��u, gra�en, placu, veli�ine, hektara, naselja, kote�, vojvo�anski, me�usobno, povezana