User nuka

nuka

Content Map

Content

content(s) shown

1-1 (1)

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA LIVNO

Vrhunska škola

Zasigurno jedna od najboljih ekonomskih škola u Bosni i Hercegovini. Slušala sam predavanja njihovih profesora na seminarima u Sarajevu i oduševljena sam.

nuka nuka published 19 months ago
rating 5.00

Statistics