Poslovni paketi

Unapredite poslovanje. Promovišite vaše mesto, proizvod i/ili uslugu.

Aktivirajte Premium poslovni paket na nadji.info!

Iskoristite mogućnosti da
Promovišete svoje mesto, proizvod, uslugu - biznis!
Informišete potencijalne kupce!
Objavite popust, ponudu, akciju, događaj!
Istaknete svoje mesto u pretrazi delatnosti i grada!
Brzo i jednostavno uređujete svoju stranu mesta!
Opišete svoje mesto, proizvod, uslugu - potencijalnim kupcima!
Pratite aktivnosti u vašoj delatnosti i gradu!
Pratite recenzije o vašem mestu i komunicirate sa korisnicima!
Za aktiviranje Premium poslovnog paketa kontaktirajte nas!