Smjernice

Osnovni kriterij za objavljivanje napisanih recenzija (bilo pozitivnih ili negativnih), kao i fotografija, jest da one budu u skladu sa uvjetima korištenja kao i dolje navedenim smjernicama.

smjernice za recenzije

Molimo Vas, pri pisanju recenzija vodite računa o tome da tekst treba:

jasno predstaviti Vaš dojam i mišljenje, pozitivno ili negativno

biti baziran na osobnom iskustvu, a ne na iskustvima i mišljenjima drugih

biti autorski, originalan, a ne prepisan ili kopiran iz nekog drugog izvora

biti zasnovan na aktualnom iskustvu iz nedavne, a ne daleke prošlosti

Recenzija nije odgovarajuća i neće biti objavljena ukoliko:

sadrži neprimjerene izraze i/ili poziva na neprimjerene radnje

predstavlja preuveličavanje, pretjerivanje ili netočno predstavljanje

je reklamnog ili komercijalnog karaktera, ili sadrži eksplicitnu ponudu

smjernice za fotografije

Molimo Vas, prilikom slanja fotografija vodite računa o tome da:

kvaliteta fotografija (veličina, oštrina, svjetlo itd.) mora biti takva da se jasno razazna mjesto i/ili njegovi dijelovi

budu autorske, originalne, a ne preuzete ili kopirane iz nekog drugog izvora

budu aktualne, iz nedavne a ne daleke prošlosti

Fotografija nije odgovarajuća i neće biti objavljena ukoliko:

sadrži neprimjerene radnje i/ili poziva na neprimjerene radnje

predstavlja izravnu reklamu i/ili eksplicitnu komercijalnu ponudu (izlog sa cijenama, proizvod, usluge, itd.)

jasno prikazuje privatne podatke (registarske tablice, lica maljoletnika, osobne informacije itd.)

smjernice za odgovor na recenziju

Molimo Vas da odgovor na recenziju:

bude ljubazan i profesionalan

uvažava tuđe mišljenje

bude argumentiran i u izravnoj vezi sa recenzijom na koju se odgovara

poštuje privatnost korisnika

Odgovor na recenziju nije odgovarajući i neće biti objavljen ukoliko:

je uvredljiv i/ili sadrži neprimjerene izraze

poziva na neprimjerene radnje

predstavlja preuveličavanje, pretjerivanje ili netočno predstavljanje

se koristi za reklamu i iznošenje komercijalnih sadržaja