VALJEVOPRINT - Obilazni Put bb, 14000 Valjevo, Srbija

VALJEVOPRINT

Rekli su:

Najgora moguca stamparija, kao i firma uopste. Najgori kvaliter stampe i dorade. Varaju na gramaturi papira, pripreme kradu i koriste za svoje potrebe, ukratko prevaranti